Δωρεάν

0€
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ
Επωνυμία
Logo
Πλήρης Διεύθυνση με Τ.Κ.
Τηλέφωνο
Fax
Website
Email
Περιγραφή έως 300 χαρακτήρες
Χάρτης
1 Κατηγορία / Καταχώρηση
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basic

30€
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
Επωνυμία
Logo
Πλήρης Διεύθυνση με ΤΚ
Τηλέφωνο
Fax
Website
Email
Περιγραφή έως 3000 χαρακτήρες
Χάρτης
Photo Gallery (έως 5 photos)
Σύνδεση με σελίδες του Εκπαιδευτηρίου στα social media
Μέχρι 3 videos (embeded μέσω youtube)
Φόρμα Απευθείας Επικοινωνίας με το Εκπαιδευτήριο
Native Advertising - Δυνατότητα Καταχώρησης έως 2 άρθρων ανά έτος στο Blog όπου προβάλλεται έμμεσα ή άμεσα το εκπαιδευτήριο
Δυνατότητα Διαχείρισης Καταχώρησης
Ωράριο Λειτουργίας
Προτεραιότητα / Διακεκριμένη Καταχώρηση (στις επιλεγόμενες κατηγορίες)
20% Έκπτωση στη διαφήμιση στο portal (Ειδικές Καταχωρήσεις & Banners)
3 Κατηγορίες / Καταχώρηση
10 % Έκπτωση στην κατασκευή / ανακατασκευή Website